Vụ 3 bảo vệ bị bắn chết: Sẽ thành lập xã mới để ổn định cuộc sống người dân