Vốn đầu tư công ách tắc vì chậm giải phóng mặt bằng

Công trình thủy lợi hồ chứa nước Krông Pách thượng (Đắk Lắk) của Bộ NNPTNT với vốn đầu tư công cả nghìn tỉ đồng đang chậm tiến độ. Ảnh: Bảo Trung
Công trình thủy lợi hồ chứa nước Krông Pách thượng (Đắk Lắk) của Bộ NNPTNT với vốn đầu tư công cả nghìn tỉ đồng đang chậm tiến độ. Ảnh: Bảo Trung
Công trình thủy lợi hồ chứa nước Krông Pách thượng (Đắk Lắk) của Bộ NNPTNT với vốn đầu tư công cả nghìn tỉ đồng đang chậm tiến độ. Ảnh: Bảo Trung
Lên top