Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Voi rừng tấn công, quật nát xe máy của người dân