Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Voi rừng tấn công người và giết hại trâu, bò tại Sơn La