Quảng Nam:

Vỡ hầm dẫn dòng thủy điện Sông Bung 2: Có nguyên nhân chủ quan từ chủ đầu tư và thiếu giám sát từ chính quyền

Hầm dẫn dòng thủy điện Sông Bung 2 bị vỡ giữa tháng 9 vừa qua.
Hầm dẫn dòng thủy điện Sông Bung 2 bị vỡ giữa tháng 9 vừa qua.
Hầm dẫn dòng thủy điện Sông Bung 2 bị vỡ giữa tháng 9 vừa qua.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top