Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vỡ đường ống dẫn Thuỷ điện Sông Bung 2: Sống sót kỳ diệu trước lưỡi hái tử thần