VN - Mắt xích quan trọng trong mạng lưới các liên kết kinh tế quốc tế

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Nguồn: BỘ NGOẠI GIAO
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Nguồn: BỘ NGOẠI GIAO
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Nguồn: BỘ NGOẠI GIAO
Lên top