Virus Corona: Điều kiện nào để công bố dịch và công bố hết dịch?

Việt Nam đã có 7 bệnh nhận xác định là dương tính với virus Corona, tính đến ngày 2.2.2020.
Việt Nam đã có 7 bệnh nhận xác định là dương tính với virus Corona, tính đến ngày 2.2.2020.
Việt Nam đã có 7 bệnh nhận xác định là dương tính với virus Corona, tính đến ngày 2.2.2020.
Lên top