Vĩnh Phúc kỷ luật cùng lúc cả Bí thư, Chủ tịch một huyện

Huyện uỷ, UBND huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc. Ảnh: Văn Quán.
Huyện uỷ, UBND huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc. Ảnh: Văn Quán.
Huyện uỷ, UBND huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc. Ảnh: Văn Quán.
Lên top