Vietjet tưng bừng vui 20/10 cùng phái đẹp khắp thế giới