VietinBank khẳng định và phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp

Đảng uỷ Ngân hàng VietinBank tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng.
Đảng uỷ Ngân hàng VietinBank tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng.
Đảng uỷ Ngân hàng VietinBank tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng.
Lên top