Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt vi phạm ở quần đảo Hoàng Sa

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Ảnh: BNG
Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Ảnh: BNG
Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Ảnh: BNG
Lên top