Việt Nam xúc tiến kế hoạch tiếp cận, vận động vaccine COVID-19 cho năm 2022

Tổ trưởng Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vaccine họp lần thứ 2 ngày 8.9. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Tổ trưởng Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vaccine họp lần thứ 2 ngày 8.9. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Tổ trưởng Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vaccine họp lần thứ 2 ngày 8.9. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top