Việt Nam xếp hạng thứ 6 về phát triển Chính phủ điện tử tại khu vực ASEAN

Trung tâm điều hành thông minh của Tập đoàn Viễn thông Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) được giới thiệu tại triển lãm "Giới thiệu sản phẩm và giải pháp Công nghệ Thông tin - Truyền thông" hôm 28.8 ở tỉnh Vĩnh Long.
Trung tâm điều hành thông minh của Tập đoàn Viễn thông Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) được giới thiệu tại triển lãm "Giới thiệu sản phẩm và giải pháp Công nghệ Thông tin - Truyền thông" hôm 28.8 ở tỉnh Vĩnh Long.
Trung tâm điều hành thông minh của Tập đoàn Viễn thông Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) được giới thiệu tại triển lãm "Giới thiệu sản phẩm và giải pháp Công nghệ Thông tin - Truyền thông" hôm 28.8 ở tỉnh Vĩnh Long.