Việt Nam xác minh tin Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 982 ra Biển Đông

Giàn khoan dầu Hải Dương 982. Ảnh: SCMP.
Giàn khoan dầu Hải Dương 982. Ảnh: SCMP.
Giàn khoan dầu Hải Dương 982. Ảnh: SCMP.
Lên top