Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Việt Nam vẫn thiếu nơi đào tạo phi công