Việt Nam vẫn đang chống dịch rất tốt bằng những biện pháp của mình

Toàn cảnh cuộc họp về công tác phòng, chống dịch trong giai đoạn hiện nay. Ảnh: VGP/Đình Nam
Toàn cảnh cuộc họp về công tác phòng, chống dịch trong giai đoạn hiện nay. Ảnh: VGP/Đình Nam
Toàn cảnh cuộc họp về công tác phòng, chống dịch trong giai đoạn hiện nay. Ảnh: VGP/Đình Nam
Lên top