Việt Nam và WEF tổ chức Đối thoại chiến lược quốc gia

Giáo sư Klaus Schwab - người sáng lập và Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Ảnh: Nhật Hạ
Giáo sư Klaus Schwab - người sáng lập và Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Ảnh: Nhật Hạ
Giáo sư Klaus Schwab - người sáng lập và Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Ảnh: Nhật Hạ
Lên top