Việt Nam và Trung Quốc nhất trí thúc đẩy phát triển cân bằng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường - Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường - Ảnh: VGP