Việt Nam và Mỹ cần gác lại quá khứ, hướng tới tương lai

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. Ảnh: TTXVN.
Lên top