Việt Nam và Liên Hợp Quốc trao đổi về xu hướng thế giới hậu COVID-19

Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam Kamal Malhotra. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam Kamal Malhotra. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam Kamal Malhotra. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top