Việt Nam ưu tiên “đưa tiếng nói của các nước nhỏ” vào Hội đồng Bảo an

Đại diện Việt Nam phát biểu trong phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tháng 5.2008. Ảnh: UN.
Đại diện Việt Nam phát biểu trong phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tháng 5.2008. Ảnh: UN.
Đại diện Việt Nam phát biểu trong phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tháng 5.2008. Ảnh: UN.
Lên top