Việt Nam ủng hộ Ấn Độ có vai trò cao hơn ở khu vực

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi. Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi. Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi. Ảnh: VGP