Việt Nam - Trung Quốc trao đổi kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo

Hội thảo trao đổi kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo Việt Nam - Trung Quốc diễn ra theo hình thức trực tuyến ngày 8.12. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Hội thảo trao đổi kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo Việt Nam - Trung Quốc diễn ra theo hình thức trực tuyến ngày 8.12. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Hội thảo trao đổi kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo Việt Nam - Trung Quốc diễn ra theo hình thức trực tuyến ngày 8.12. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top