Việt Nam - Trung Quốc ký thỏa thuận hợp tác xây cầu đường bộ biên giới

Thanh Hà |

Hiệp định về việc cùng xây dựng cầu đường bộ qua sông Hồng khu vực biên giới Bát Xát, Lào Cai (Việt Nam) - Bá Sái, Vân Nam (Trung Quốc) là 1 trong 36 văn bản thỏa thuận hợp tác được ký kết nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo Bộ Ngoại giao, chiều 12.12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Sau hội đàm cấp cao, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã cùng xem và nghe giới thiệu về 36 văn bản thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực được ký kết giữa các ban, bộ, ngành, địa phương hai nước.

Các văn bản thỏa thuận được ký kết thể hiện thành quả phong phú, toàn diện mà Việt Nam - Trung Quốc đạt được trong chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình.

Các văn kiện hợp tác Việt Nam - Trung Quốc được ký kết nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình trong các lĩnh vực: Chính trị - đối ngoại; An ninh - quốc phòng; Hợp tác trên các lĩnh vực thực chất; Hợp tác địa phương.

Trong lĩnh vực chính trị - đối ngoại, Việt Nam - Trung Quốc ký kết 4 văn bản gồm:

Thỏa thuận hợp tác giữa Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc giai đoạn 2024 -2028.

Bản ghi nhớ giữa Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về việc dịch và xuất bản các tác phẩm kinh điển.

Kế hoạch triển khai Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Nội chính Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc giai đoạn 2023 - 2027.

Thỏa thuận về làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trong thời kỳ mới giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Về an ninh - quốc phòng, hai nước ký 4 văn bản gồm: Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù; Hiệp định về phòng, chống tội phạm; Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Trung Quốc về Tuần tra liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ; Chương trình hợp tác năm 2024-2025 giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Trung Quốc.

Hợp tác trên các lĩnh vực thực chất có số lượng văn kiện được Việt Nam - Trung Quốc ký nhiều nhất, gồm 24 văn bản, trong đó có: Kế hoạch hợp tác cùng nhau thúc đẩy kết nối giữa khuôn khổ “Hai hành lang, Một vành đai” với sáng kiến “Vành đai và Con đường” giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc.

Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc về việc cùng xây dựng cầu đường bộ qua sông Hồng khu vực biên giới Bát Xát, Lào Cai (Việt Nam) - Bá Sái, Vân Nam (Trung Quốc).

Nghị định thư giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc về việc đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh cho nhân viên, phương tiện giao thông vận tải, thiết bị thi công và vật liệu xây dựng qua cửa khẩu Lào Cai - Hà Khẩu để cùng xây dựng cầu đường bộ qua sông Hồng biên giới Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc).

Thỏa thuận hợp tác tìm kiếm cứu nạn trên biển giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc.

36 văn bản thỏa thuận hợp tác được Việt Nam - Trung Quốc ký kết nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: TTXVN
36 văn bản thỏa thuận hợp tác được Việt Nam - Trung Quốc ký kết nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: TTXVN

Bản ghi nhớ giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Tổng cục Hợp tác phát triển quốc tế quốc gia Trung Quốc về việc tăng cường hợp tác phát triển và thúc đẩy thực hiện Sáng kiến phát triển toàn cầu (MOU).

Thỏa thuận thiết lập đường dây nóng thông tin về các vụ việc phát sinh đột xuất của hoạt động nghề cá trên biển.

Bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác đầu tư trong lĩnh vực phát triển xanh giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam với Bộ Thương mại Trung Quốc.

Bản ghi nhớ giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Ủy ban Phát triển và Cải cách quốc gia Trung Quốc.

Bản ghi nhớ giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Tổng cục Hợp tác phát triển quốc tế quốc gia Trung Quốc về việc tăng cường hợp tác phát triển nguồn nhân lực.

Bản ghi nhớ giữa Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam và Ủy ban Phát triển và Cải cách quốc gia Trung Quốc về tăng cường hợp tác đường sắt Việt Nam - Trung Quốc.

Bản ghi nhớ giữa Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam và Tổng cục Hợp tác phát triển quốc tế quốc gia Trung Quốc về tăng cường hợp tác viện trợ phát triển đường sắt qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam với Bộ Thương mại Trung Quốc về hợp tác đầu tư trong lĩnh vực kinh tế số.

Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, truyền thông và chuyển đổi số giữa Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam và Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc.

Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực truyền thông số giữa Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam và Tổng cục Phát thanh truyền hình Nhà nước Trung Quốc.

Biên bản ghi nhớ về trao đổi hợp tác truyền thông giữa Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam và Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc.

Biên bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác kinh tế số và dữ liệu số giữa Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam và Cục Quản lý Dữ liệu quốc gia Trung Quốc.

Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy Ban Dân tộc Việt Nam và Ủy Ban Dân tộc Nhà nước Trung Quốc.

Bản ghi nhớ các yêu cầu đối với việc xây dựng vùng sạch bệnh lở mồm long móng có sử dụng vaccine.

Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với dưa hấu xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Bản ghi nhớ giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc về trao đổi số liệu thủy văn mùa lũ.

Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc về phát triển xanh, biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền liên quan giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Tổng Cục Bản quyền Quốc gia Trung Quốc.

Thỏa thuận hợp tác giữa Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG).

Bản Ghi nhớ hợp tác giữa Đài Truyền hình Việt Nam (THVN) và Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG).

Về hợp tác địa phương, 4 văn bản được Việt Nam - Trung Quốc ký kết gồm: Kế hoạch hành động giai đoạn 2023 - 2026 triển khai Bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Chính quyền nhân dân tỉnh Vân Nam, Trung Quốc về tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại.

Kế hoạch hành động giai đoạn 2024 - 2026 triển khai Bản ghi nhớ trong lĩnh vực kinh tế thương mại giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Thỏa thuận triển khai giao lưu hữu nghị Đảng bộ địa phương giữa Thành ủy Hải Phòng, Đảng Cộng sản Việt Nam và Tỉnh ủy Vân Nam, Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Kế hoạch hành động giai đoạn 2024-2026 giữa Tỉnh ủy Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Đảng Cộng sản Việt Nam và Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Đảng Cộng sản Trung Quốc về làm phong phú hơn nữa nội hàm của quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

21 phát đại bác chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc thăm Việt Nam

Song Minh - Hải Nguyễn |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón trọng thể cấp Nhà nước dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. 21 phát đại bác được bắn từ Hoàng thành Thăng Long chào mừng nhà lãnh đạo Trung Quốc và Phu nhân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân

Song Minh - Hải Nguyễn |

Trưa 12.12, tại sân bay Nội Bài, Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, từ ngày 12-13.12.2023.

Hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân đến Việt Nam

Thanh Hà |

Đây là chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam thứ 3 của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Siêu xe Hồng Kỳ của Chủ tịch Trung Quốc được Tổng thống Mỹ khen đẹp

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden khen chiếc limousine Hồng Kỳ N701 bọc thép của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là một chiếc xe đẹp.

Chứng khoán chờ đợi nhịp phục hồi

Gia Miêu |

Trong ngắn hạn, VN-Index vẫn đang giao dịch phía trên vùng 1.100 điểm và kỳ vọng thị trường chứng khoán sẽ có kịch bản hồi phục kỹ thuật với mục tiêu là ngưỡng cản quanh 1.150 điểm vẫn có thể xảy ra.

Không phải bệnh nhân tự mua thuốc là được thanh toán bảo hiểm y tế

Lệ Hà |

Bộ Y tế đã hoàn thiện dự thảo Thông tư Quy định thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế trực tiếp cho người bệnh tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) và đang lấy ý kiến của toàn thể xã hội.

Bản tin công đoàn: Cơ cấu tiền lương của cán bộ, công chức từ 1.7.2024

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Gần 1 triệu người rút bảo hiểm xã hội một lần trong 10 tháng; Công nhân mất việc với nỗi lo mất Tết; Người lao động tại Hãng Phim truyện Việt Nam mỏi mòn chờ lương hơn 5 năm; Cơ cấu tiền lương của cán bộ, công chức thay đổi như thế nào sau thực hiện cải cách tiền lương 1.7.2024?

Tiết lộ tỉ lệ người dân EU phản đối kết nạp Ukraina

Ngọc Vân |

Nhiều người tin rằng việc Ukraina gia nhập EU sẽ gây ra những hậu quả tiêu cực về an ninh và kinh tế cho Liên minh châu Âu.

21 phát đại bác chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc thăm Việt Nam

Song Minh - Hải Nguyễn |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón trọng thể cấp Nhà nước dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. 21 phát đại bác được bắn từ Hoàng thành Thăng Long chào mừng nhà lãnh đạo Trung Quốc và Phu nhân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân

Song Minh - Hải Nguyễn |

Trưa 12.12, tại sân bay Nội Bài, Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, từ ngày 12-13.12.2023.

Hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân đến Việt Nam

Thanh Hà |

Đây là chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam thứ 3 của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Siêu xe Hồng Kỳ của Chủ tịch Trung Quốc được Tổng thống Mỹ khen đẹp

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden khen chiếc limousine Hồng Kỳ N701 bọc thép của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là một chiếc xe đẹp.