Việt Nam trúng cử Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với số phiếu gần tuyệt đối 192/193 phiếu

Đoàn Việt Nam tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thời khắc công bố kết quả kiểm phiếu. Ảnh: TGVN.
Đoàn Việt Nam tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thời khắc công bố kết quả kiểm phiếu. Ảnh: TGVN.
Đoàn Việt Nam tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thời khắc công bố kết quả kiểm phiếu. Ảnh: TGVN.
Lên top