Việt Nam trở thành điểm sáng cho nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn

Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Ảnh: TL
Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Ảnh: TL
Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Ảnh: TL
Lên top