Việt Nam trao trả hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 150

Lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ ngày 23.6.2019 tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: BNG
Lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ ngày 23.6.2019 tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: BNG
Lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ ngày 23.6.2019 tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: BNG
Lên top