Việt Nam trao tặng thiết bị y tế cho Lào, Campuchia chống dịch COVID-19

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng trao tượng trưng thiết bị y tế cho Lào, Campuchia chống dịch COVID-19. Ảnh: BNG
Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng trao tượng trưng thiết bị y tế cho Lào, Campuchia chống dịch COVID-19. Ảnh: BNG
Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng trao tượng trưng thiết bị y tế cho Lào, Campuchia chống dịch COVID-19. Ảnh: BNG
Lên top