Việt Nam trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Hoàng tử Anh

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Hoàng tử Andrew. Ảnh: BNG.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Hoàng tử Andrew. Ảnh: BNG.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Hoàng tử Andrew. Ảnh: BNG.
Lên top