Việt Nam tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Ảnh: ASEAN2020
Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Ảnh: ASEAN2020
Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Ảnh: ASEAN2020
Lên top