Việt Nam tiếp nhận tượng trưng 1,5 triệu liều vaccine Pfizer Mỹ tặng

Lễ tiếp nhận tượng trưng 1,5 triệu liều vaccine Pfizer Mỹ tặng Việt Nam diễn ra chiều 4.10. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lễ tiếp nhận tượng trưng 1,5 triệu liều vaccine Pfizer Mỹ tặng Việt Nam diễn ra chiều 4.10. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lễ tiếp nhận tượng trưng 1,5 triệu liều vaccine Pfizer Mỹ tặng Việt Nam diễn ra chiều 4.10. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top