Việt Nam - thành viên năng động và trách nhiệm trong ASEM

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Nguồn: BNG
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Nguồn: BNG
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Nguồn: BNG
Lên top