Việt Nam tặng vật tư, thiết bị y tế giúp Campuchia ứng phó COVID-19

Lễ trao tặng vật tư, thiết bị y tế của Chính phủ và nhân dân Việt Nam hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Campuchia ngày 20.5. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lễ trao tặng vật tư, thiết bị y tế của Chính phủ và nhân dân Việt Nam hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Campuchia ngày 20.5. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lễ trao tặng vật tư, thiết bị y tế của Chính phủ và nhân dân Việt Nam hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Campuchia ngày 20.5. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top