Việt Nam tặng Lào 1.000 tấn gạo để khắc phục hậu quả thiên tai

Lễ trao tượng trưng 1.000 tấn gạo là quà của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam gửi tặng nhân dân Lào diễn ra ngày 13.11. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lễ trao tượng trưng 1.000 tấn gạo là quà của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam gửi tặng nhân dân Lào diễn ra ngày 13.11. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lễ trao tượng trưng 1.000 tấn gạo là quà của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam gửi tặng nhân dân Lào diễn ra ngày 13.11. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top