Việt Nam tận dụng cơ hội lịch sử từ các FTA để phát triển bền vững

Các đại biểu dự Hội nghị "Gặp gỡ Nhật Bản - Khu vực Bắc Trung Bộ". Ảnh: Thành Chung.
Các đại biểu dự Hội nghị "Gặp gỡ Nhật Bản - Khu vực Bắc Trung Bộ". Ảnh: Thành Chung.
Các đại biểu dự Hội nghị "Gặp gỡ Nhật Bản - Khu vực Bắc Trung Bộ". Ảnh: Thành Chung.
Lên top