Việt Nam - Singapore trao đổi về những diễn biến gần đây ở Biển Đông

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình và Phó Thủ tướng Singapore Vương Thụy Kiệt (Heng Swee Keat). Ảnh: BNG.
Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình và Phó Thủ tướng Singapore Vương Thụy Kiệt (Heng Swee Keat). Ảnh: BNG.
Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình và Phó Thủ tướng Singapore Vương Thụy Kiệt (Heng Swee Keat). Ảnh: BNG.
Lên top