Việt Nam sẽ xứng đáng là đối tác tin cậy vì hoà bình bền vững

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: HN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: HN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: HN.
Lên top