Việt Nam sẽ treo thường xuyên cờ ASEAN bên cạnh quốc kỳ Việt Nam

Lễ thượng cờ ASEAN năm 2018 tại trụ sở Bộ Ngoại giao. Ảnh: TTXVN
Lễ thượng cờ ASEAN năm 2018 tại trụ sở Bộ Ngoại giao. Ảnh: TTXVN
Lễ thượng cờ ASEAN năm 2018 tại trụ sở Bộ Ngoại giao. Ảnh: TTXVN
Lên top