Việt Nam sẽ tiếp tục tạo thuận lợi để doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tham dự và phát biểu tại lễ khai mạc CAEXPO 2021 và CABIS 18 tại Nam Ninh, Trung Quốc theo hình thức ghi hình. Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tham dự và phát biểu tại lễ khai mạc CAEXPO 2021 và CABIS 18 tại Nam Ninh, Trung Quốc theo hình thức ghi hình. Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tham dự và phát biểu tại lễ khai mạc CAEXPO 2021 và CABIS 18 tại Nam Ninh, Trung Quốc theo hình thức ghi hình. Ảnh: VGP
Lên top