Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Nguồn: Bộ Ngoại giao
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Nguồn: Bộ Ngoại giao
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Nguồn: Bộ Ngoại giao
Lên top