Việt Nam sẽ hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 4.2021

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top