Đảm nhận Chủ tịch ASEAN 2020:

Việt Nam sẽ góp phần đẩy nhanh đàm phán COC

Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng trong cuộc họp báo quốc tế về năm Chủ tịch ASEAN 2020 tại Hà Nội ngày 18.11. Ảnh: NHẬT HẠ
Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng trong cuộc họp báo quốc tế về năm Chủ tịch ASEAN 2020 tại Hà Nội ngày 18.11. Ảnh: NHẬT HẠ
Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng trong cuộc họp báo quốc tế về năm Chủ tịch ASEAN 2020 tại Hà Nội ngày 18.11. Ảnh: NHẬT HẠ
Lên top