Việt Nam sẽ có Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia

Thủ tướng làm việc về Đề án thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia. Ảnh: VGP.
Thủ tướng làm việc về Đề án thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia. Ảnh: VGP.
Thủ tướng làm việc về Đề án thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia. Ảnh: VGP.
Lên top