Việt Nam sẵn sàng phối hợp, tạo điều kiện để Hàn Quốc bảo hộ công dân

Các thành viên đội phản ứng nhanh của Hàn Quốc khởi hành từ sân bay quốc tế Incheon đến Việt Nam hôm 5.3. Ảnh: Yonhap.
Các thành viên đội phản ứng nhanh của Hàn Quốc khởi hành từ sân bay quốc tế Incheon đến Việt Nam hôm 5.3. Ảnh: Yonhap.
Các thành viên đội phản ứng nhanh của Hàn Quốc khởi hành từ sân bay quốc tế Incheon đến Việt Nam hôm 5.3. Ảnh: Yonhap.
Lên top