Việt Nam phát huy vai trò Chủ tịch ASEAN trong ứng phó dịch COVID-19

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị lần thứ 25 Hội đồng Điều phối ASEAN theo hình thức trực tuyến ngày 9.4.2020. Nguồn: Bộ Ngoại giao
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị lần thứ 25 Hội đồng Điều phối ASEAN theo hình thức trực tuyến ngày 9.4.2020. Nguồn: Bộ Ngoại giao
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị lần thứ 25 Hội đồng Điều phối ASEAN theo hình thức trực tuyến ngày 9.4.2020. Nguồn: Bộ Ngoại giao
Lên top