Việt Nam phản ứng trước lời kêu gọi hoãn bỏ phiếu EVFTA

Bà Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Hồng Nguyễn.
Bà Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Hồng Nguyễn.
Bà Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Hồng Nguyễn.
Lên top