Việt Nam phản bác tuyên bố tàu HD-8 hoạt động ở vùng biển của Trung Quốc

Bà Lê Thị Thu Hằng - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam. Ảnh: Nhật Hạ.
Bà Lê Thị Thu Hằng - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam. Ảnh: Nhật Hạ.
Bà Lê Thị Thu Hằng - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam. Ảnh: Nhật Hạ.
Lên top