Việt Nam nói về kế hoạch dùng 500.000 liều vaccine Trung Quốc viện trợ

Vaccine COVID-19 Vero-Cell của Sinopharm Trung Quốc. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 Vero-Cell của Sinopharm Trung Quốc. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 Vero-Cell của Sinopharm Trung Quốc. Ảnh: AFP
Lên top