Việt Nam nỗ lực thực thi Công ước về Luật Biển trên Biển Đông

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng. Ảnh: BNG.
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng. Ảnh: BNG.
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng. Ảnh: BNG.
Lên top